Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny (61%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność wynosi 290 m3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z podstawowych zadań gospodarki leśnej. Działania leśników w ramach ochrony lasu mają na celu zachowanie ciągłości i trwałości lasów oraz zwiększają ich odporność na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Od tysiącleci gospodarka łowiecka nieprzerwanie towarzyszy człowiekowi dawniej jako zapewnienie bytu dzisiaj jako pasja i hobby myśliwych. Ich zaangażowanie we właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich, polowania oraz kultywowanie kultury łowieckiej tworzy obecny obraz polskiego myślistwa.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czaplinek będąca jednostką RDLP w Szczecinku posiada dwa certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W Polsce ok. 17% gruntów leśnych znajduje się we władaniu podmiotów prywatnych nad którymi nadzór sprawowany jest przez leśników oraz starostwa powiatowe

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dary Lasu 2017

Dary Lasu 2017

"Dary Lasu" organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku wraz z partnerami: Urzędem Miasta Szczecinek, Starostwem Powiatowym w Szczecinku oraz Firmą KRONOSPAN - odbędą się w sobotę, 30.09.2017 r.

ZAPRASZAMY!