Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

      Teren Nadleśnictwa Czaplinek ze względu na unikatowe w skali kraju walory przyrodnicze został włączony w znacznym stopniu do sieci obszarów Natura 2000. Utworzono jeden obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska", który zajmuje 70,6 % powierzchni nadleśnictwa. Ponadto wyodrębniono dwa obszary specjalnej ochrony siedlisk „Dorzecze Parsęty" oraz „Jeziora Czaplineckie". „Dorzecze Parsęty" obejmuje swym zasięgiem całe dorzecze Parsęty tworząc niezwykłą mozaikę 24 typów siedlisk przyrodniczych. W obszarze tym występuje bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, pachnica dębowa, 6 chronionych gatunków ryb. Obszar „Jeziora Czaplineckie" obejmuje swym zasięgiem najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego. Na terenie obszaru bardzo ważną rolę odgrywa rzeka Drawa, która łączy ze sobą obszary koncentracji rzadkiej flory w urozmaiconym obszarze polodowcowym.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dożynki Powiatowo-Gminne Juchowo

Dożynki Powiatowo-Gminne Juchowo

Tegoroczne dożynki powiatu szczecineckiego odbyły się w sobotę, 16.09.2017 r. w miejscowości Juchowo.

Wśród wielu innych wystawców, swoje stoisko wraz z Nadleśnictwem Borne Sulinowo wystawiło Nadleśnictwo Czaplinek. Współpraca okazała się bardzo owocna ze względu na ogromne zainteresowanie uczestników dożynek.

Podczas, gdy rodzice poznawali tajniki codziennej pracy leśnika oraz podejmowali próby rozpoznawania gatunków drzew na przykładzie próbek drewna oraz nasion, dzieci brały udział w zabawach i konkursach poszerzając tym samym swoją leśną wiedzę.

Dziękujemy za wspólną zabawę i do zobacznia w przyszłym roku.

Pozdrawiamy!

Zapraszamy na nasz facebook.  facebook.com/nadlesnictwo.czaplinek/#