Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

     Nadleśnictwo Czaplinek koordynuje edukację przyrodniczą społeczeństwa kształtując świadomość ekologiczną oraz potrzebę ochrony najcenniejszych walorów krajobrazu, uświadamiając jednocześnie wszystkie grupy wiekowe, o potrzebie gospodarowania lasami na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zaspokajanie potrzeb przemysłu drzewnego przy zachowaniu najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody, to niezwykle skomplikowane zadanie, które z powodzeniem realizujemy bazując na doświadczeniach leśników kilku pokoleń.

     W latach 2009-2011 Nadleśnictwo Czaplinek wspólnie z Gminą Czaplinek występowało do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wnioskiem, o dofinansowanie do działań edukacyjnych.

     W 2012r. dzięki zaangażowaniu pracowników Nadleśnictwo Czaplinek wystąpiło do WFOŚ i GW w Szczecinie z własnym wnioskiem pt. ‘Edukacja przyrodniczo-leśna w każdym wieku". Bliźniacze projekty zrealizowano w roku 2013. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej wyniosła 34 000 zł.

Realizowano zadania:

·         Posadźmy razem drzewko.

·         Dni otwarte nadleśnictwa.

·         Piesze rajdy zadaniowe.

·         Grzybobranie.

·         Debaty oksfordzkie.

·         Festyny.

·         Konkursy plastyczne.

·         Liczne lekcje terenowe.

     W grudniu ubiegłego roku został oddany do użytku kompleks wiat edukacyjnych pod nazwą „Hubertówka Zofiówka", współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nadleśnictwo Czaplinek postawiło sobie ambitny plan zaproszenia w to urokliwe miejsce około 2000 tysięcy osób rocznie. Tak wielkie przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów oraz zaangażowaniu w edukację wszystkich pracowników nadleśnictwa.

     Nadleśnictwo Czaplinek realizując zadania dofinansowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie jest w obustronnym partnerstwie z Wydziałem Spraw Terenowych w Złocieńcu RDOŚ w Szczecinie, Gminą Czaplinek, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Złocieniec, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Klubem Przyrodników Ostoja Pomorska, Nadleśnictwem Drawsko.

     W latach 2014-2015 zostanie stworzona trasa dla pieszych i rowerowych wycieczek w kompleksie bukowego drzewostanu pomiędzy Czaplinkiem, Łubowem, a Sikorami. Centrum kompleksu będzie system wiat, wraz z zapleczem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży na „Hubertówce Zofiówce". Na trasie zostaną wybudowane miejsca postoju oraz rozmieszczone elementy siłowni na świeżym powietrzu wraz z tablicami edukacyjnymi oraz miejscem na schronienie w postaci zadaszonych wiat.

     Dotychczasowe akcje edukacyjno-przyrodnicze były organizowane w różnych miejscach na terenie naszym oraz naszych partnerów, często nie spełniały oczekiwań uczestników między innymi z braku odpowiedniej infrastruktury. Powstanie kompleksu edukacyjno-turystycznego umożliwi w sposób bardziej merytoryczny przeprowadzenie skomplikowanych akcji. Jedną z lepszych form krzewienia aktywnych form wypoczynku oraz zwiększania świadomości ekologicznej są piesze rajdy zadaniowe dla wszystkich grup wiekowych. Organizujemy je z powodzeniem od wielu lat, rokrocznie liczba chętnych wzrasta, co najlepiej świadczy o sukcesie tej formy edukacji. Piesze rajdy zadaniowe będą sztandarową formą edukacji prowadzonej w leśnym kompleksie. Każdego roku zostaną  zorganizowane rajdy dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń seniorskich.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Grzybobranie na Hubertówce "Zofiówce"

Grzybobranie na Hubertówce "Zofiówce"

Korzystając z nieco już chłodniejszych, ale nadal pogodnych, wrześniowych dni oraz trwającego sezonu grzybowego postanowiliśmy wybrać się z dziećmi do lasu, by przekonać się, czy wiedzą, które grzyby można bezpiecznie zbierać.

W dniach 21-27 września gościliśmy na Hubertówce "Zofiówce" dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku, Publicznego Przedszkola w Czaplinku, Publicznego Przedszkola w Czaplinku - oddział Broczyno, Przedszkola Specjalnego w Czaplinku, Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Połczynie Zdroju, Niepubliczego Przedszkola "Edukacja" w Czaplinku, Niepublicznego Przedszkola "Małe Przedszkole" w Łubowie, Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu.

Oczywiście las to nie tylko grzyby, więc opowiadaliśmy o tym, co jeszcze ciekawego można w lesie spotkać. Dzieci dowiedziały się jaką rolę w lesie pełni martwe drewno, jakie wyróżniamy gatunki drzew oraz po czym je rozpoznawać. Podczas spaceru poznały rodzaje budek lęgowych dla ptaków oraz gatunki ptaków je zamieszkujących.

Po spacerze przyszedł czas na zapoznanie się z charakterystyką pracy z pszczołami oraz degustację miodów. Jak co roku nie zabrakło przejażdżki bryczką konną.

Serdecznie dziękujemy za pomoc Panu Konradowi Fujarskiemu, miejscowemu wytwórcy miodów drahimskich oraz Panu Gabrielowi Krzysztofiakowi, właścicielowi bryczki.

Dziękujemy za udział. Pozdrawiamy!