Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

     Nadleśnictwo Czaplinek koordynuje edukację przyrodniczą społeczeństwa kształtując świadomość ekologiczną oraz potrzebę ochrony najcenniejszych walorów krajobrazu, uświadamiając jednocześnie wszystkie grupy wiekowe, o potrzebie gospodarowania lasami na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zaspokajanie potrzeb przemysłu drzewnego przy zachowaniu najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody, to niezwykle skomplikowane zadanie, które z powodzeniem realizujemy bazując na doświadczeniach leśników kilku pokoleń.

     W latach 2009-2011 Nadleśnictwo Czaplinek wspólnie z Gminą Czaplinek występowało do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wnioskiem, o dofinansowanie do działań edukacyjnych.

     W 2012r. dzięki zaangażowaniu pracowników Nadleśnictwo Czaplinek wystąpiło do WFOŚ i GW w Szczecinie z własnym wnioskiem pt. ‘Edukacja przyrodniczo-leśna w każdym wieku". Bliźniacze projekty zrealizowano w roku 2013. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej wyniosła 34 000 zł.

Realizowano zadania:

·         Posadźmy razem drzewko.

·         Dni otwarte nadleśnictwa.

·         Piesze rajdy zadaniowe.

·         Grzybobranie.

·         Debaty oksfordzkie.

·         Festyny.

·         Konkursy plastyczne.

·         Liczne lekcje terenowe.

     W grudniu ubiegłego roku został oddany do użytku kompleks wiat edukacyjnych pod nazwą „Hubertówka Zofiówka", współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nadleśnictwo Czaplinek postawiło sobie ambitny plan zaproszenia w to urokliwe miejsce około 2000 tysięcy osób rocznie. Tak wielkie przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów oraz zaangażowaniu w edukację wszystkich pracowników nadleśnictwa.

     Nadleśnictwo Czaplinek realizując zadania dofinansowane przez WFOŚ i GW w Szczecinie jest w obustronnym partnerstwie z Wydziałem Spraw Terenowych w Złocieńcu RDOŚ w Szczecinie, Gminą Czaplinek, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Złocieniec, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Klubem Przyrodników Ostoja Pomorska, Nadleśnictwem Drawsko.

     W latach 2014-2015 zostanie stworzona trasa dla pieszych i rowerowych wycieczek w kompleksie bukowego drzewostanu pomiędzy Czaplinkiem, Łubowem, a Sikorami. Centrum kompleksu będzie system wiat, wraz z zapleczem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży na „Hubertówce Zofiówce". Na trasie zostaną wybudowane miejsca postoju oraz rozmieszczone elementy siłowni na świeżym powietrzu wraz z tablicami edukacyjnymi oraz miejscem na schronienie w postaci zadaszonych wiat.

     Dotychczasowe akcje edukacyjno-przyrodnicze były organizowane w różnych miejscach na terenie naszym oraz naszych partnerów, często nie spełniały oczekiwań uczestników między innymi z braku odpowiedniej infrastruktury. Powstanie kompleksu edukacyjno-turystycznego umożliwi w sposób bardziej merytoryczny przeprowadzenie skomplikowanych akcji. Jedną z lepszych form krzewienia aktywnych form wypoczynku oraz zwiększania świadomości ekologicznej są piesze rajdy zadaniowe dla wszystkich grup wiekowych. Organizujemy je z powodzeniem od wielu lat, rokrocznie liczba chętnych wzrasta, co najlepiej świadczy o sukcesie tej formy edukacji. Piesze rajdy zadaniowe będą sztandarową formą edukacji prowadzonej w leśnym kompleksie. Każdego roku zostaną  zorganizowane rajdy dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń seniorskich.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

IX Grzybobranie TPL 2017

IX Grzybobranie TPL 2017

W sobotę, 07.10.2017 r. odbyła się IX edycja Grzybobrania pod przewodnictwem Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku. Współorganizatorami imprezy byli m.in. Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Czaplinek, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie i Stowarzyszenie Przyrodników "Ostoja Drawska" w Złocieńcu.

Celem imprezy było popularyzowanie idei ochrony środowiska i przyrody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz integracja wielopokoleniowa uczestników spotkania.

Po obowiązkowej rejestracji oraz wysłuchaniu instruktażu dotyczącego rozpoznawania i sposobu zbioru grzybów, uczestnicy ruszyli do lasu. Pomimo deszczowej aury, chęci do rywalizacji (oczywiście zdrowej) nie brakowało i co niektórzy uczestnicy mogli się pochwalić pokaźnymi zbiorami.

Osoby, którym słabiej poszło zbieranie grzybów, mieli okazję wykazać się podczas innych konkurencji tj. strzał z wiatrówki, strzał z łuku, rozpoznawanie zwierząt czy rzut podkową. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs "1 z 10-ciu", podczas którego trzeba było wykazać się nie lada wiedzą z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody czy łowiectwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy za wyjątkowo spędzony czas i wspólną zabawę, a w szczególności członkom Klubu Seniora w Czaplinku, którzy jak się okazało, przybyli naprawdę silną reprezentacją, zajmując najwyższe miejsca w wielu konkurencjach.