Asset Publisher Asset Publisher

Verkaufsregeln

Die Verkaufsregeln fürs Holz werden durch Anordnung des Generaldirektors der Staatsforste festgelegt.

Im Rahmen des Einzelverkaufes bemühen sich die Forstleute den schnell wachsenden Bedarf an Holz für Heizungszwecke zu befriedigen. Trotz allen Anscheins handelt es sich dabei nicht nur um Einwohner der ländlichen Gebiete, obwohl sie den größten Teil der Kunden ausmachen. Der angestiegene Bedarf an Brennholz hängt auch damit zusammen, dass in den Vororten großer Ballungsgebiete neue Wohnsiedlungen entstehen, deren Häuser in der Regel mit Kaminen ausgestattet sind.

Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie.

In den letzten Jahren erhöhten die Staatsforste das Verkaufsvolumen an Brennholz um einen Drittel bis auf über 4 Mio. Kubikmeter jährlich. Das Brennholz ist nicht nur die ökologischste Wärmequelle, sondern auch im Hinblick auf das Verhältnis Preis zum Heizwert attraktiver als Kohle, Heizöl, Gas oder elektrische Energie. Manche Kunden wählen ofenfertiges Stückholz, andere arbeiten das Holz direkt im Wald auf, nachdem sie die notwendigen Abstimmungen getroffen, die Arbeitssicherheitsmaßnahmen erfüllt und das Holz bezahlt haben. Dies betrifft oft das Brennreisig, das relativ billig ist und von Menschen in ländlichen Gebiete bevorzugt wird.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

otwarcie centrum leśnego

otwarcie centrum leśnego

kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka Zofiówka"

      W dniu 6 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste  otwarcie centrum leśnego kompleksu edukacyjno-turystycznego "Hubertówka- Zofiówka". Obiekt został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Położony jest na terenie parku objętego ochrona konserwatorską, w leśnictwie Sikory oraz na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych, a tym samym była to  okazja do podsumowania działalności Nadleśnictwa Czaplinek na przestrzeni ostatnich niemal 40 lat.

     Symbolicznego otwarcia dokonali: Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Sylwester Major, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jan Sachs oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek Robert Frutczak. Pracownicy nadleśnictwa zaprezentowali zebranym gościom wybrane zagadnienia i sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych, które będą realizowane w ramach programu „Edukacja przyrodniczo-leśna w każdym wieku".

     Nowo powstały obiekt pozwoli Nadleśnictwu Czaplinek koordynować edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa kształtując świadomość ekologiczną oraz potrzebę ochrony najcenniejszych walorów krajobrazu, uświadamiając jednocześnie wszystkie grupy wiekowe, o potrzebie gospodarowania lasami na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zaspokajanie potrzeb przemysłu drzewnego przy zachowaniu najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody, to niezwykle skomplikowane zadanie, które z powodzeniem realizujemy bazując na doświadczeniach leśników kilku pokoleń.

     Nadleśniczy Robert Frutczak wyróżnił przedstawicieli instytucji współpracujących z Nadleśnictwem Czaplinek wręczając im symboliczne upominki.

     Wyróżnieni zostali: Jan Sachs, Dorota Janicka, Adam Kośmider, Zenon Maksalon, Aleksander Fudała, Adam Czernikiewicz, Arkadiusz Kornacki, Robert Buszta, Bogusław Ptak , Franciszek Gąsienica, Marcin Makar, Krzysztof Sienkiewicz, Krzysztof Straszkiewicz, Marek Mikołajczak, Radosław Grzegorczyk, Jacek Winnicki, Zbigniew Łukomski, Władysława i Marian Todys.

     Należy podkreślić, iż tylko kompleksowe, wspólnie podejmowane działania, a w szczególności osobiste zaangażowanie ludzi reprezentujących instytucje ochrony przyrody może sprawić, iż troska o wspólne dziedzictwo przyrodnicze przyniesie wymierne efekty. Wspólne działania edukacyjne niewątpliwie przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz do popularyzacji działań ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w warunkach zrównoważonego rozwoju.