Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Decyzją Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2011roku, na podstawie art.22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2001r. Nr 12, poz. 59) oraz art. 104 k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  zatwierdzono plan rządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Czaplinek.